HTML-eksport - side 1

På den første siden kan du velge en eksisterende utforming eller lage en ny.

Innstillingene du velger for eksporten, lagres automatisk som en utforming for andre eksporter. Du kan skrive inn et navn etter at du har trykket på Lag.

For å bruke denne funksjonen …

menyen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer → Eksport og velg fitypen HTML . filtype, veiviseren side 1


Tildel utforming

I denne delen kan du lage en ny utforming, og du kan velge eller slette en eksisterende utforming.

Hvis du sletter en utforming, sletter du bare utformingsinformasjonen som lagres i veiviseren. Selve eksportfilen slettes ikke når du gjør dette.

Ny utforming

Lager en ny utforming ved hjelp av de neste sidene i veiviseren.

Eksisterende utforming

Laster inn en eksisterende utforming fra utformingslisten, og bruker den som utgangspunkt for stegene på de neste sidene i veiviseren.

Utformingsliste

Viser alle eksisterende utforminger

Slett valgt utforming

Sletter den valgte utformingen fra utformingslisten.

Supporter oss!