Rapportveiviser - Lag rapport

Du kan lage rapporten som en statisk eller dynamisk rapport. Når du åpner en dynamisk rapport, vises den med det gjeldende datainnholdet. Når du åpner en statisk rapport, vises den alltid med de samme dataene som da den statiske rapporten ble laget.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Tittel på rapporten

Angi hvilket navn som skal skrives ut på tittellinjen til hver side.

Statisk rapport

Lagrer rapporten som en statisk rapport. Når du åpner en statisk rapport, vises den alltid med dataene som var gjeldende da rapporten ble laget.

Dynamisk rapport

Lagrer rapporten som en mal. Når du åpner en dynamisk rapport, vises den med det gjeldende datainnholdet.

Endre utseende på rapport

Når du trykker på Fullfør, blir rapporten lagret og åpnet for redigering.

Lag rapport nå

Når du trykker på Fullfør, blir rapporten lagret.

Supporter oss!