Rapportveiviser - Velg utforming

Velg utforming blant forskjellige maler og stiler, og velg stående eller liggende sideretning.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Dataoppsett

Angi et sett med stiler for rapporten. Stilene kan angi skrift, innrykk, tabellbakgrunn med mer.

Oppsett av topptekst og bunntekst

Angi en sidestil for rapporten. Sidestilen hentes fra en mal, som tildeler en topptekst, en bunntekst og en sidebakgrunn.

Retning

Velg sideretning for rapporten.

Liggende

Angi at rapporten skal ha liggende sideretning.

Stående

Angi at rapporten skal ha stående sideretning.

Mer om Rapportveiviser - Lag rapport

Supporter oss!