Rapportveiviser - Sorteringsalternativer

Velg feltene du vil sortere rapporten etter. Felter kan sorteres i opp til fire nivåer, hvert av dem enten stigende eller synkende. Grupperte felter kan bare sorteres innenfor hver gruppe.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Sorter etter

Velg det første feltet som rapportene skal sorteres etter.

Deretter etter

Velg hvilket felt som skal være neste sorteringsnivå i rapporten.

Stigende

Sorterer innholdet i den valgte raden i stigende rekkefølge.

Synkende

Sorterer innholdet i den valgte raden i synkende rekkefølge.

Mer om Rapportveiviser - Velg utforming

Supporter oss!