Rapportveiviser - Gruppering

Du kan gruppere poster i en rapport basert på verdiene i ett eller flere felter. Velg feltene som den resulterende rapporten skal grupperes etter. Du kan gruppere opp til fire felter i en rapport. Når du grupperer mer enn ett felt, nester LibreOffice gruppene i henhold til grupperingsnivået.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Felter

Viser en liste over feltene du valgte på den forrige siden i veiviseren. Hvis du vil gruppere en rapport etter et felt, velger du feltets navn og trykker på >-knappen. Du kan velge opp til fire grupperingsnivåer.

Grupperinger

Viser en liste over feltene du valgte på den forrige siden i veiviseren. Hvis du vil gruppere en rapport etter et felt, velger du feltets navn og trykker på <-knappen. Du kan velge opp til fire grupperingsnivåer.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

<

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

Mer om Rapportveiviser - Sorteringsalternativer

Supporter oss!