Rapportveiviser - Gruppering

Du kan gruppere poster i en rapport basert pÄ verdiene i ett eller flere felter. Velg feltene som den resulterende rapporten skal grupperes etter. Du kan gruppere opp til fire felter i en rapport. NÄr du grupperer mer enn ett felt, nester LibreOffice gruppene i henhold til grupperingsnivÄet.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Trykk Bruk veiviser for Ă„ lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Felter

Viser en liste over feltene du valgte pÄ den forrige siden i veiviseren. Hvis du vil gruppere en rapport etter et felt, velger du feltets navn og trykker pÄ >-knappen. Du kan velge opp til fire grupperingsnivÄer.

Grupperinger

Viser en liste over feltene du valgte pÄ den forrige siden i veiviseren. Hvis du vil gruppere en rapport etter et felt, velger du feltets navn og trykker pÄ <-knappen. Du kan velge opp til fire grupperingsnivÄer.

>

Trykk for Ä flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker pÄ.

<

Trykk for Ä flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker pÄ.

Mer om Rapportveiviser - Sorteringsalternativer

Supporter oss!