Rapportveiviser - Sette navn på felter

Angir hvordan du vil navngi feltene?

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Feltlisten

Viser navnene på de feltene som skal tas med i rapporten. På høyre side kan du skrive inn et navn for hvert felt som skal skrives ut i rapporten.

Mer om Rapportveiviser - Gruppering

Supporter oss!