Rapportveiviser - Feltvalg

Velg hvilken tabell eller spørring du lager rapporten for, og hvilke felter du vil ha med i rapporten.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Tabeller eller spørringer

Velg tabellen eller spørringen som rapporten skal lages for.

Tilgjengelige felter

Viser navnene til databasefeltene i den valgte tabellen eller spørringen. Trykk for å velge et felt eller hold nede «Shift» eller «»-tasten mens du trykker for å velge mer enn ett felt.

Felt i rapporten

Viser alle feltene som skal inkluderes i den nye rapporten.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

>>

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

<

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

<<

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

Mer om Rapportveiviser - Sette navn på felter

Supporter oss!