Rapportveiviseren

Slår på veiviseren for rapporter.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Bruke og redigere databaserapporter

Velg rapportegenskapene.

Rapportveiviser - Feltvalg

Velg hvilken tabell eller spørring du lager rapporten for, og hvilke felter du vil ha med i rapporten.

Rapportveiviser - Sette navn på felter

Angir hvordan du vil navngi feltene?

Rapportveiviser - Gruppering

Du kan gruppere poster i en rapport basert på verdiene i ett eller flere felter. Velg feltene som den resulterende rapporten skal grupperes etter. Du kan gruppere opp til fire felter i en rapport. Når du grupperer mer enn ett felt, nester LibreOffice gruppene i henhold til grupperingsnivået.

Rapportveiviser - Sorteringsalternativer

Velg feltene du vil sortere rapporten etter. Felter kan sorteres i opp til fire nivåer, hvert av dem enten stigende eller synkende. Grupperte felter kan bare sorteres innenfor hver gruppe.

Rapportveiviser - Velg utforming

Velg utforming blant forskjellige maler og stiler, og velg stående eller liggende sideretning.

Rapportveiviser - Lag rapport

Du kan lage rapporten som en statisk eller dynamisk rapport. Når du åpner en dynamisk rapport, vises den med det gjeldende datainnholdet. Når du åpner en statisk rapport, vises den alltid med de samme dataene som da den statiske rapporten ble laget.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Supporter oss!