Skjemaveiviser - Angi navn

Angir formulærnavnet og hvordan fortsette.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.


Navnet på skjemaet

Skriv inn et navn på skjemaet.

Jobb med skjemaet

Lagrer skjemaet og åpner det som et skjemadokument der du kan skrive inn og vise data.

Endre skjemaet

Lagrer skjemaet og åpner det i redigeringsmodus, slik at du kan endre utforminga.

Skjemaveiviser

Supporter oss!