Skjemaveiviser - Bruk stiler

Angir stilen som skal brukes på skjemaet.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.


Bruk stiler

Velg sidestil for skjemaet.

Feltramme

Angir kantstilen som skal brukes.

Ingen ramme

Angir at feltene ikke skal ha rammer.

3D-utseende

Angir at feltrammene skal ha et 3D-utseende.

Flat

Angir at feltrammene skal se flate ut

Skjemaveiviser - Angi navn

Supporter oss!