Skjemaveiviser - Angi datainnskriving

Angir hvordan data behandles i det nye skjemaet.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.


Skjemaet skal bare brukes til å skrive inn nye data. Eksisterende data vil ikke bli vist

Oppretter et skjema som bare brukes til å skrive inn nye data.

Skjemaet vil vise alle data

Oppretter et skjema som kan brukes til å vise eksisterende data og til å skrive inn nye.

Ikke tillat endring av eksisterende data

Velg å ikke tillate redigering av data.

Ikke tillat sletting av eksisterende data

Velg å ikke tillate sletting av data.

Ikke tillat å legge til nye data

Velg å ikke tillate at nye data blir satt inn.

Skjemaveiviser - Bruk stiler

Supporter oss!