Skjemaveiviser - Still opp kontroller

PÃ¥ denne siden i veiviseren kan du velge utforming for skjemaet du lager.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.


Plassering av etiketter

Venstrejuster

Etikettene er venstre justert

Høyrejuster

Etikettene er høyre justert

Oppstilling i hovedskjemaet

Kolonner - etiketter til venstre

Stiller opp databasefeltene i kolonner med etikettene til venstre for feltene.

Kolonner - etiketter øverst

Stiller opp databasefeltene i kolonner med etikettene over feltet.

Som dataark

Stiller opp databasefeltene i tabellform.

I blokker - etiketter over

Plasserer etikettene over de tilhørende dataene.

Oppstilling i underskjemaet

Kolonner - etiketter til venstre

Stiller opp databasefeltene i kolonner med etikettene til venstre for feltene.

Kolonner - etiketter øverst

Stiller opp databasefeltene i kolonner med etikettene over feltet.

Som dataark

Stiller opp databasefeltene i tabellform.

I blokker - etiketter over

Plasserer etikettene over de tilhørende dataene.

Skjemaveiviser - Angi datainnskriving

Supporter oss!