Skjemaveiviser - Hent sammenføyde felter

Hvis du valgte å sette opp et underskjema basert på manuelt utvalg av felter i steg 2, kan du velge sammenføyninger mellom feltene på denne siden i veiviseren.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.


Første sammenføyde underskjemafelt

Velg underskjemafeltet som skal slås sammen med feltet i hovedskjemaet, som du velger i listeboksen ved siden av denne.

Første sammenføyde hovedskjemafelt

Velg hovedskjemafeltet som skal slås sammen med underskjemafeltet, som du velger i listeboksen ved siden av denne.

Andre sammenføyde underskjemafelt

Velg underskjemafeltet som skal slås sammen med feltet i hovedskjemaet, som du velger i listeboksen ved siden av denne.

Andre sammenføyde hovedskjemafelt

Velg hovedskjemafeltet som skal slås sammen med underskjemafeltet, som du velger i listeboksen ved siden av denne.

Tredje sammenføyde underskjemafelt

Velg underskjemafeltet som skal slås sammen med feltet i hovedskjemaet, som du velger i listeboksen ved siden av denne.

Tredje sammenføyde hovedskjemafelt

Velg hovedskjemafeltet som skal slås sammen med underskjemafeltet, som du velger i listeboksen ved siden av denne.

Fjerde sammenføyde underskjemafelt

Velg underskjemafeltet som skal slås sammen med feltet i hovedskjemaet, som du velger i listeboksen ved siden av denne.

Fjerde sammenføyde hovedskjemafelt

Velg hovedskjemafeltet som skal slås sammen med underskjemafeltet, som du velger i listeboksen ved siden av denne.

Skjemaveiviser - Still opp kontroller

Supporter oss!