Skjemaveiviser - Sett opp et underskjema

Velg om du vil bruke et underskjema, og angi underskjemaets egenskaper. Et underskjema er et skjema som er satt inn i et annet skjema.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.


Legg til underskjema

Velg å legge til et underskjema.

Underskjema basert på eksisterende relasjon

Trykk for å legge til et underskjema basert på en eksisterende relasjon.

Hvilken relasjon vil du legge til?

Velg relasjonen som underskjemaet skal baseres på.

Underskjema basert på manuelt utvalg av felter

Trykk for å legge til et underskjema basert på et manuelt utvalg av felt.

Skjemaveiviser -Legg til underskjemafelter

Supporter oss!