Skjemaveiviser - Feltvalg

På denne siden i Skjemaveiviseren kan du velge tabellen eller spørringen du trenger for å lage skjemaet og feltene du vil ha med i skjemaet.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.


Tabeller eller spørringer

Velg tabellen eller spørringen du vil lage et skjema for.

Tilgjengelige felter

>Viser en liste over navnene til databasefeltene i den valgte tabellen eller spørringen. Trykk for å velge et felt eller hold nede «Shift» eller «»-tasten mens du trykker for å velge mer enn ett felt.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pilen peker på.

>>

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

<

Trykk for å flytte de valgte feltene til boksen pilen peker på.

<<

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pilen peker på.

^

Trykk for å flytte det valgte feltet opp en plass i listen.

v

Trykk for å flytte det valgte feltet ned en plass i listen.

Felter i skjemaet

Viser feltene som er med i det nye skjemaet.

Skjemaveiviser - Sett opp et underskjema

Supporter oss!