Skjemaveiviseren

Slår på veiviseren for skjemaer.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.


Velg skjemaegenskapene ved å følge disse stegene:

Skjemaveiviser - Feltvalg

På denne siden i Skjemaveiviseren kan du velge tabellen eller spørringen du trenger for å lage skjemaet og feltene du vil ha med i skjemaet.

Skjemaveiviser - Sett opp et underskjema

Velg om du vil bruke et underskjema, og angi underskjemaets egenskaper. Et underskjema er et skjema som er satt inn i et annet skjema.

Skjemaveiviser -Legg til underskjemafelter

Velg tabellen eller spørringen du trenger for å lage underskjemaet, og feltene du vil ta med i underskjemaet.

Skjemaveiviser - Hent sammenføyde felter

Hvis du valgte å sette opp et underskjema basert på manuelt utvalg av felter i steg 2, kan du velge sammenføyninger mellom feltene på denne siden i veiviseren.

Skjemaveiviser - Still opp kontroller

På denne siden i veiviseren kan du velge utforming for skjemaet du lager.

Skjemaveiviser - Angi datainnskriving

Angir hvordan data behandles i det nye skjemaet.

Skjemaveiviser - Bruk stiler

Angir stilen som skal brukes på skjemaet.

Skjemaveiviser - Angi navn

Angir formulærnavnet og hvordan fortsette.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.

Trykk for å lage et skjema uten å svare på spørsmål på de neste sidene.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Supporter oss!