Møteplanveiviser - Navn og adresse

Velg navn og lagringssted for møteplanmalen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Navn og adresse


Malnavn

Skriv inn et navn på møteplanmalen.

Plassering og filnavn

Viser hele stien, inkludert filnavnet til møteplanmalen.

Opprett en møteplan fra denne malen

Oppretter og lagrer møteplanmalen, og åpner et nytt dokument basert på malen.

Gjør egne endringer i denne møteplanmalen

Opprett og lagre møteplanmalen. Deretter vil malen åpnes for endringer.

Gå til Møteplanveiviser

Supporter oss!