Møteplanveiviser - Møteplanelementer

Skriv inn hvilke emner som skal være med i møteplanmalen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Møteplanelementer


Møteplanelementer

Skriv inn møteplanelementer. Bruk knappene «Flytt opp» og «Flytt ned» for å sortere møteplanelementene.

Sett inn

Sett inn et nytt, tomt møteplanelement rett over gjeldende rad.

Fjern

Fjern gjeldende møteelementrad.

Flytt opp

Flytt møteelementraden opp.

Flytt ned

Flytt møteelementraden ned.

Gå til Møteplanveiviser - Navn og adresse

Supporter oss!