Møteplanveiviser - Navn

Velg hvilke navn som skal skrives ut på møteplanen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Navn


Møteinnkaller

Merk av hvis du vil ha med navnet på møteinnkalleren på utskrfiten.

Møteleder

Merk av hvis du vil ha med navnet på møtelederen på utskriften.

Referent

Merk av hvis du vil ha med navnet på referenten på utskriften.

Ordstyrer

Merk av hvis du vil ha med navnet på ordstyreren på utskriften.

Deltakere

Merk av hvis du vil ha med navnene på deltakerne på utskriften.

Observatører

Merk av hvis du vil ha med navnene på observatørene på utskriften.

Tilretteleggere

Merk av hvis du vil ha med navnene på tilretteleggerne på utskriften.

Gå til Møteplanveiviser - Møteplanelementer

Supporter oss!