Møteplanveiviser - Overskrifter som skal tas med

Velg overskriftene du vil ha med i møteplanen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Overskrifter som skal tas med


Møtetype

Merk av hvis møtetypen skal tas med på utskriften.

Vennligst les

Merk av hvis du vil ha med overskrifta «Vennligst les» på utskriften.

Vennligst ta med

Merk av hvis du vil ha med overskrifta «Vennligst ta med» på utskriften.

Notater

Merk av hvis du vil ha med overskrifta «Notater» på utskriften.

Gå til Møteplanveiviser - Navn

Supporter oss!