Møteplanveiviser - Generell Informasjon

Skriv inn dato, klokkeslett, navn og sted for møtet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Generell informasjon


Dato

Angir dato for møtet.

Tid

Angir tiden for møtet.

Overskrift

Skriv inn navnet på møtet.

Sted

Angir møtestedet.

Gå til Møteplanveiviser - Overskrifter som skal tas med

Supporter oss!