Møteplanveiviser - Sideutforming

Velg sideutforming for møteplanen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Møteplan → Sideutforming


Sideutforming

Velg sideutforming fra listeboken.

Ta med skjema for referatskriving

Skriv ut en side som du kan bruke til å skrive referat under møtet.

Gå til Møteplanveiviser - Generell informasjon

Supporter oss!