Møteplanveiviseren

Starter Møteplanveiviseren. En møteplan er nyttig for å strukturere diskusjoner på konferanser og møter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Møteplan


LibreOffice leveres med en eksempelmal for møteplaner, som du kan tilpasse til dine egne behov. Veiviseren tilbyr flere valg for oppsett og utforming du kan bruke for å lage dokumentmaler. Forhåndsvisningen gir et inntrykk av hvordan den ferdige møteplanen vil se ut.

I veiviseren kan du når som helst endre oppføringer. Du kan også hoppe over en side eller alle sidene i veiviseren, I så fall beholdes de gjeldende innstillingene (eller standardinnstillingene).

Møteplanveiviser - Sideutforming

Velg sideutforming for møteplanen.

Møteplanveiviser - Generell Informasjon

Skriv inn dato, klokkeslett, navn og sted for møtet.

Møteplanveiviser - Overskrifter som skal tas med

Velg overskriftene du vil ha med i møteplanen.

Møteplanveiviser - Navn

Velg hvilke navn som skal skrives ut på møteplanen.

Møteplanveiviser - Møteplanelementer

Skriv inn hvilke emner som skal være med i møteplanmalen.

Møteplanveiviser - Navn og adresse

Velg navn og lagringssted for møteplanmalen.

Forrige

Tar deg tilbake til valgene du har gjort på den forrige siden. De gjeldende innstillingene beholdes. Denne knappen kan bare brukes på den andre siden og utover.

Neste

Veiviseren lagrer de gjeldende innstillingene og går videre til neste side. Når du kommer til den siste siden, vil du ikke lenger kunne bruke denne knappen.

Fullfør

Veiviseren bruker valgene du har gjort, til å lage en ny dokumentmal som lagres på harddisken. Et nytt dokument som bygger på malen, vises i arbeidsområdet. Dokumentet får navnet «Navnløs X» (der X er et tall som velges automatisk).

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Merknadsikon

LibreOffice lagrer de gjeldende innstillingene i veiviseren i samsvar med den valgte dokumentmalen. Disse innstillingene brukes som standardinnstillinger neste gang du bruker veiviseren.


Supporter oss!