Faksveiviser - Navn og adresse

Velg et filnavn og filplassering for malen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Faks → Navn og adresse


Malnavn

Skriv inn navnet på faksmalen.

...

Trykk på denne knappen for å skrive inn eller velge hele stien til faksmalen. Ta med faksmalens filnavn også.

Opprett en faks fra denne malen

Oppretter og lagrer faksmalen, og oppretter et nytt dokument basert på malen.

Gjør manuelle endringer i denne faksmalen

Oppretter og lagrer faksmalen, og åpner malen for videre redigering.

Gå til Faksveiviser

Supporter oss!