Faksveiviser - Bunntekst

Skriv inn bunntekstdata.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Faks → Bunntekst


Ta med bunntekst

Skriv inn bunntekst.

Ta bare med fra side to og utover

Merk av hvis bunnteksten ikke skal vises på førstesiden av en faks på flere sider.

Ta med sidetall

Ta med sidetall i bunnteksten.

Gå til Faksveiviser - Navn og adresse

Supporter oss!