Faksveiviser - Elementer som skal tas med

Velg hvilke fakselementer som skal være med på utskriften.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Faks → Elementer som skal tas med


Logo

Ta med en firmalogo.

Dato

Ta med et datofelt.

Beskjedtype

Ta med en linje som viser meldingstype. Velg fra listeboksen.

Emnelinje

Ta med en emnelinje.

Hilsen

Ta med en åpningshilsning. Velg hilsning fra listeboksen.

Avslutningshilsen

Ta med en avslutningshilsning. Velg en hilsning fra listeboksen.

Ta med bunntekst

Ta med bunntekst.

Gå til Faksveiviser - Sender og mottaker

Supporter oss!