Faksveiviser - Sideutforming

Angi sideutformingen til faksdokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Faks → Sideutforming


Forretningsfaks

Lag en faksmal for forretningsfakser.

Sideutforming

Velg en forhåndsangitt sideutforming.

Personlig faks

Lag en faksmal for personlige fakser.

Sideutforming

Velg en forhåndsangitt sideutforming.

Gå til Faksveiviser - Elementer som skal tas med

Supporter oss!