Faksveiviseren

Åpner faksveiviseren. Veiviseren hjelper deg å lage dokumentmaler for fakser. Du kan skrive ut faksen på en skriver, eller sende den som en faks hvis du har programvare for det.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Faks


LibreOffice leveres med en mal for faksdokumenter, som du kan tilpasse til dine egne behov ved hjelp av veiviseren. Veiviseren leder deg steg for steg gjennom prosessen med å lage en dokumentmal, og tilbyr flere valg for oppsett og utforming. Forhåndsvisningen gir et inntrykk av hvordan den ferdige faksen vil se ut.

I dialogvinduet kan du når som helst endre oppføringer og valg. Du kan også hoppe over en side eller alle sidene i veiviseren, I så fall beholdes de gjeldende innstillingene (eller standardinnstillingene).

Faksveiviser - Sideutforming

Angi sideutformingen til faksdokumentet.

Faksveiviser - Elementer som skal tas med

Velg hvilke fakselementer som skal være med på utskriften.

Faksveiviser - Sender og mottaker

Velg sender- og mottakerinformasjon for faksen.

Faksveiviser - Bunntekst

Skriv inn bunntekstdata.

Faksveiviser - Navn og adresse

Velg et filnavn og filplassering for malen.

Forrige

Trykk på Forrige-knappen for å vise innstillingene som er valgt på forrige side. De gjeldende innstillingene vil ikke endres eller slettes når du bruker denne knappen. Forrige-knappen kan bare brukes på den andre siden og etterfølgende sider.

Neste

Veiviseren lagrer de gjeldende innstillingene og går til neste side. Neste-knappen kan ikke lenger brukes når du har nådd den siste siden i veiviseren.

Fullfør

Veiviseren lager en dokumentmal på grunnlag av dine valg og lagrer den. Et nytt dokument som bygger på denne malen, vil vises i arbeidsområdet med filnavnet «Navnløs X».

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Supporter oss!