Brevveiviser - Navn og adresse

Angi hvor og under hvilket navn du vil lagre dokumentet og malen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Brev → Navn og adresse


Malnavn

Skriv inn navnet på dokumentmalen.

Plassering og filnavn

Skriv inn sti og filnavn for malen, eller trykk -knappen for å velge sti og filnavn.

Lag et brev fra denne malen

Lagrer og lukker malen før et nytt dokument som er basert på malen blir åpnet.

Gjør manuelle endringer i denne brevmalen

Lagrer malen og lar den være åpen for redigering.

Oversikt over Brevveiviser

Supporter oss!