Brevveiviser - Bunntekst

Fyll inn informasjon som skal tas med i bunnteksten.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Brev → Bunntekst


Ta med bunntekst

Skriv inn bunnteksten.

Ta bare med fra side to og utover

Kryss av hvis bunnteksten ikke skal vises på den første siden.

Ta med sidetall

Ta med sidenummer i brevmalen.

Gå til Brevveiviser - Navn og adresse

Supporter oss!