Brevveiviser - Mottaker og sender

Skriv inn informasjon om sender og mottaker.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Brev → Mottaker og sender


Avsenderadresse

Sett inn adresseinformasjonen

Bruk brukerdata til returadresse

Bruk adressedataene fra LibreOffice → Brukerinformasjon i dialogvinduet til brevveiviseren.

Ny avsenderadresse

Bruk adressedata fra disse tekstboksene.

Navn

Skriv inn navnet til avsenderen.

Adresse

Spesifiser gateadressen til avsenderen.

Postnummer/delstat/poststed

Skriv inn adressedata til avsenderen.

Mottakers adresse

Angir mottakerens adresseinformasjon.

Bruk plassholdere for mottakerens adresse

Kryss av om det skal brukes plassholdere i brevmalen.

Bruk adressedatabasen for brevfletting

>Adressedatabasefelt blir satt inn i brevmalen.

Gå til Brevveiviser - Bunntekst

Supporter oss!