Brevveiviser - Elementer som er skrevet ut

Velg hvilke elementer som skal være med i brevmalen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Brev → Elementer som er skrevet ut


Logo

Inkluderer en logo i brevmalen.

Returadresse i konvoluttvindu

Inkluderer en returadresse med liten skrift i brevmalen.

Referanselinje

Inkluderer en linje med referanser i brevmalen for forretningsbrev.

Emnelinje

Inkluderer en emnelinje i brevmalen.

Hilsen

Inkluderer en åpningshilsning i brevmalen. Du kan velge hilsning fra listeboksen.

Brettemerker

Inkluderer et brettemerke i brevmalen.

Avslutningshilsen

Tar med en avslutningshilsning i brevmalen. Velg tekst fra listeboksen.

Ta med bunntekst

Setter inn en en bunntekst i brevmalen.

Gå til Brevveiviser - Mottaker og sender

Supporter oss!