Brevveiviser - Brevhodeutforming

Lar deg angi elementene som allerede er trykket på brevpapiret. Disse elementene blir ikke skrevet ut, og plassen de tar blir ikke skrevet på.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Brev → Brevhodeutforming


Angi elementer som allerede er i brevhodet på brevpapiret

Logo

Kryss av hvis det allerede er en logo på brevpapiret. Da vil ikke LibreOffice skrive ut logoen.

Høyde

Angir høyden på kontrollelementet.

Bredde

Angir bredden på objektet.

Avstand til venstremargen

Angir avstanden mellom objektet og venstre sidemarg.

Avstand til toppmargen

Velg avstanden mellom objektet og toppen av siden.

Returadresse

Kryss av hvis adressen er trykket på brevpapiret. Da vil ikke LibreOffice skrive ut adressen.

Returadresse i konvoluttvindu

Kryss av hvis returadressen er trykket med liten skrift over mottakerens adresse. Da vil ikke LibreOffice skrive ut adressen med liten skrift.

Ta med bunntekst

Kryss av hvis det allerede er trykket en bunntekst på brevpapiret. Da vil ikke LibreOffice skrive ut bunntekst.

Høyde

Skriv inn høyden på bunnteksten som er trykt på brevpapiret. Da vil ikke LibreOffice skrive ut noe i bunntekst-området.

Gå til Veiviseren for brev - Elementer som er skrevet ut

Supporter oss!