Brevveiviser - Sideutforming

Angi om du vil lage et personlig brev eller et forretningsbrev. Alternativene som vises på de etterfølgende sidene, vil variere avhengig av dette valget.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Brev → Sideutforming


Velg brevtype og sideutforming

Angi om du vil lage en mal for et forretningsbrev eller et personlig brev.

Forretningsbrev

Kryss av hvis du vil lage en mal for forretningsbrev.

Formelt personlig brev

Kryss av hvis du vil lage et formelt personlig brev.

Personlig brev

Kryss av hvis du vil lage et personlig brev.

Sideutforming

Velg utformingen for brevmalen.

Bruk brevpapir med påtrykt brevhode

Velg om du vil bruke brevpapir med påtrykt brevhode. Neste side i veiviseren vil i så fall hjelpe deg med utforminga av brevhodet.

Gå til Brevveiviser - Brevhodeutforming

Supporter oss!