Brevveiviseren

Starter veiviseren for å lage en brevmal. Du kan bruke malen både for forretningsbrev og personlige brev.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Brev


LibreOffice leveres med eksempelmaler for personlige brev og forretningsbrev, som du kan tilpasse til dine egne behov ved hjelp av veiviseren. Veiviseren leder deg steg for steg gjennom prosessen med å lage en dokumentmal, og tilbyr flere valg for oppsett og utforming. Forhåndsvisningen gir et inntrykk av hvordan det ferdige brevet vil se ut, på grunnlag av innstillingene du har valgt.

I veiviseren kan du når som helst endre oppføringer og valg. Du kan også hoppe over en side eller alle sidene i veiviseren, I så fall beholdes de gjeldende innstillingene (eller standardinnstillingene).

Brevveiviser - Sideutforming

Angi om du vil lage et personlig brev eller et forretningsbrev. Alternativene som vises på de etterfølgende sidene, vil variere avhengig av dette valget.

Merknadsikon

Hvis du lager et forretningsbrev, kan du velge blant en rekke elementer du kan ta med i dokumentet. Dette er elementer som vanligvis ikke brukes i personlige brev, for eksempel en emnelinje. Hvis du velger brevtypen Personlig brev, utelates noen sider som inneholder elementer som vanligvis brukes i forretningsbrev, fra dialogvinduet i veiviseren.


Brevveiviser - Brevhodeutforming

Lar deg angi elementene som allerede er trykket på brevpapiret. Disse elementene blir ikke skrevet ut, og plassen de tar blir ikke skrevet på.

Brevveiviser - Elementer som er skrevet ut

Velg hvilke elementer som skal være med i brevmalen.

Brevveiviser - Mottaker og sender

Skriv inn informasjon om sender og mottaker.

Brevveiviser - Bunntekst

Fyll inn informasjon som skal tas med i bunnteksten.

Brevveiviser - Navn og adresse

Angi hvor og under hvilket navn du vil lagre dokumentet og malen.

Forrige

Lar deg se valgene du gjorde på forrige steg. Gjeldende innstillinger blir lagret.

Neste

Lagrer de nåværende innstillingene og går videre til neste side.

Fullfør

Veiviseren bruker valgene du har gjort, til å lage en ny dokumentmal, som lagres på harddisken. LibreOffice lager et nytt dokument på grunnlag av malene som allerede finnes. Dokumentet får navnet «Navnløs X» (der X er et tall som gis i fortløpende nummerering), og vises i arbeidsområdet.

Merknadsikon

LibreOffice lagrer de gjeldende innstillingene i veiviseren i samsvar med den valgte malen. Disse innstillingene brukes som standardinnstillinger neste gang du bruker veiviseren.


Supporter oss!