Veivisere

Veileder deg gjennom å lage forretnings- og personlige brev, fakser, agendaer og mer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere


Brev

Starter veiviseren for å lage en brevmal.

Faks

Åpner faksveiviseren. Veiviseren hjelper deg å lage dokumentmaler for fakser. Du kan skrive ut faksen på en skriver, eller sende den som en faks hvis du har programvare for det.

Møteplan

Starter Møteplanveiviseren.

Dokumentkonvertering

Kopier og gjør om dokumenter til OpenDocument XML-formatet som brukes avLibreOffice.

Euro-omregner

Gjør om valutaen funnet i LibreOffice Calc-dokumenter og i felter og tabeller i LibreOffice Writer-dokumenter til euro.

Kilde for adressedata

Denne veiviseren registrerer en eksisterende adressebok som en datakilde i LibreOffice.

Supporter oss!