Autorettingen er slått på

Bindestreker er erstattet på de rette stedene

Autorettingen har endret bindestrek til tankestrek der det er riktig.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Alternativer for autokorrektur - fanen Alternativer.


Supporter oss!