Autorettinga er slått på

Bindestreker er erstattet på de rette stedene

Autorettinga har endret bindestrek til tankestrek der det er riktig.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autoretting → Alternativer for Autoretting - Alternativer


Supporter oss!