Autorettingen er slått på

Egenskapene halvfet og understreket har blitt gjenkjent og tatt i bruk

Autorettingenhar endret teksten, og egenskapene halvfet og/eller understreking ble automatisk tatt i bruk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy - Alternativer for autokorrektur - fanen Alternativer.


Supporter oss!