Autorettinga er slått på

Egenskapene halvfet og understreket har blitt gjenkjent og tatt i bruk

Autorettingahar endret teksten, og egenskapene halvfet og/eller understreking ble automatisk tatt i bruk.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Supporter oss!