Autorettinga er slått på

Doble mellomrom har blitt ignorert

Autorettinga har rettet flere mellomrom etter hverandre til å bli enkle mellomrom.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autoretting → Alternativer for Autoretting - Alternativer


Supporter oss!