Autorettinga er slått på

Falske doble hermetegn (") har blitt erstattet

Autorettinga har endret falske doble hermetegn (") til dineselvvalgte hermetegn. Hvis du ikke har endret oppsettet, skal dette gi typografiske hermetegn.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Verktøy → Autoretting → Alternativer for autoretting → Lokaliserte valg


Supporter oss!