Autorettinga er slått på

Der to store bokstaver sto i starten av en setning er dette blitt rettet til bare én stor bokstav

Autorettinga har endret teksten; alle ord som startet med to store bokstaver starter nå med bare én stor bokstav.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autoretting → Alternativer for Autoretting - Alternativer


Supporter oss!