Autorettinga er slått på

Har rettet der TO STore BOkstaver sto først i et ord

Autorettinga har endret skrivefeil av typen «ORd» til «Ord».

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autoretting → Alternativer for Autoretting - Alternativer


Supporter oss!