Nettsider

Hvis du vil lage en ny nettside for visning på internett, kan du åpne et nytt HTML-dokument ved å velge Fil → Ny.

Webutforming er et nyttig verktøy når du skal lage nye nettsider. Du slår på denne visningen ved å velge Vis → Webutforming.

Lage en ny nettside

Supporter oss!