Hjelp for LibreOffice

Ekstern video

Vennligst godta denne videoen. Ved å godta vil du få tilgang til innhold fra YouTube, en tjeneste levert av en ekstern tredjepart.

YouTubes retningslinjer for personvern

Hjelpsidene for LibreOffice vises i nettleseren du har satt som standard.

Hjelp viser til standardindstillingene for programmet på et standard system. Beskrivningen av farger, musehandlinger og andre element som er systemavhengige kan bli styrte av systeminnstillingene og kan derfor avvike for det programmet og systemet du bruker.

warning

Hjelpesystemet for alle programvareversjonene er basert på de samme kildefilene. Derfor kan noen av funksjonene som er omtalte i hjelpen mangle i denne versjonen av programmet, mens andre funksjoner som kun finnes i en bestemt utgave av programmet ikke er med i hjelp.


note

Hjelpsider for LibreOffice utvidelsene benytter fortsatt det gamle hjelpesystemet. De gamle hjelpsidene er tilgjengelige her.


Egenskaper for LibreOffice sine hjelpesider

Modulliste

Klikk øverst på siden for å åpne nedtrekksmenyen og velg LibreOffice - modulen for å vise startsiden for hjelpemodulen.

Språkliste (kun for hjelp via nettet)

Kun tilgjengelig i nettversjon, velg språket som siden skal vises i.

Hjelp indeks

Hjelpindeksen viser en liste over nøkkelord for alle LibreOffice-modulene. Trykk på et nøkkelord i listen for å åpne den aktuelle hjelpsiden.

Søk i hjelpindeksen

Skriv inn søkeordet i tekstboksen. Søket utføres umiddelbart, mens du skriver søkeordet.

Søkeresultatene vises som en filtrert liste over treff gruppert etter modulnavn. Søkeresultatene inkluderer også likartede treff. De matchende delene av søkeordet er uthevet i hvert resultat.

Overskriften GLOBAL indikerer samsvar med søkeord som er relevante for mer enn én LibreOffice -modul. For eksempel gjelder cellegrenser både regnearkceller, tekst- og presentasjonstabellceller eller rammer.

Bruk pilsymbolene nederst på indekssiden for å rulle framover og bakover i indekspostene eller i det filtrerte resultatet.

Innhold – Hovedemnene i hjelpen

Viser en indeks med hovedemnene i alle modulene.

Bruk nettleseren for LibreOffice-hjelp

Navigere i hovedhjelpesidene

Bruk Tilbake- og Fram-knappene i nettleseren for å bytte mellom sidene. I de fleste nettleserane kan du holde museknappen nede en stund (eller høyreklikke) når musepekeren er over Tilbake-knappen for å få fram en nedtrekksliste over sider som har vært åpnet tidligere. Holder du musepekeren over Fram-knappen, får du opp en liste over sider som er åpnet etter den gjeldende siden.

Bokmerk Hjelpesider

Bruk bokmerkingen i nettleseren for å få rask tilgang til relevante hjelpesider. Slik kan du bokmerke en side i de fleste nettleserene:

 1. Åpne bokmerkemenyen i nettleseren.

 2. Velg Legg til bokmerke eller

  Klikk +Di de fleste nettleserne

 3. Skriv inn navnet, mappen og et meiningsfylt merke for bokmerket.

 4. Lukk dialogvinduet for bokmerke.

Logg over hjelpesider

Hver hjelpeside som åpnes, registreres i nettleserens historikk. Slik kan du åpne historikken:

 1. Velg menyen Historikk.

 2. Velg Vis historikk.

 3. Klikk på en historikk oppføring i hovedvinduet for å åpne den tilhørende hjelpesiden.

Kopiere hjelpeinnholdet til utklippstavlen

Du kan kopiere tekst fra hjelpen til utklippstavlen ved hjelp av de vanlige kommandoene i operativsystemet. For eksempel:

 1. På en hjelpeside merker du teksten du vil kopiere.

 2. Klikk +C.

I noen tilfeller kan innholdet på hjelpesidene kopieres til systemets utklippstavle med kun ett museklikk. I disse tilfellene vises en infoboble når du holder musepekeren over innholdet. For eksempel, denne linjen kan kopieres:

=SUMMER(A1:A10)

Søk på den gjeldende siden

Slik søker du i hjelpesiden som vises:

 1. Åpne søkeverktøyet i nettleseren din, som vanligvis er tilgjengelig ved å bruke +F snarvei.

 2. I Søk etter-boksen skriver du inn hva du ønsker å finne.

 3. Velg søkeinnstillingene du vil bruke.

 4. Trykk på Enter.

For å finne den forrige forekomsten av søkeordet på siden, klikk på pil opp. For å finne neste forekomst, klikk på pil ned.

Generell innholdsinformasjon

Ikoner i dokumentasjonen

Det er tre ulike ikoner som blir brukt til å henvise til nyttig informasjon.

Advarselsikon

«Viktig»-ikonet peker på viktig informasjon om data- og systemsikkerhet.


Merknadsikon

«Merk»-ikonet viser til ekstra informasjon, som for eksempel alternative måter du kan løse et problem på.


Tipsikon

«Tips»-ikonet gir deg ulike tips for effektivt arbeid i programmet.


Supporter oss!