Håndtere bokmerker

Ikon

Bruk Legg til bokmerke-knappen for å lage et bokmerke til siden som vises i hjelpen.

Du finner bokmerkene på Bokmerker-fanen.

Følgende kommandoer finnes i sprettoppmenyen til et bokmerke:

Supporter oss!