Søk – Søk i hele teksten

Funksjonen for søk i hele hjelpeteksten til LibreOffice lar deg søke etter hjelpedokumenter som inneholder en kombinasjon av søkeord. Skriv inn ett eller flere ord i Søkeord-feltet.

Søkeord-tekstfeltet lagrer nylig brukte søkeord. Bruk nedtrekkslisten hvis du vil bruke et søk som du tidligere har skrevet inn.

Når søket er gjennomført, vil overskriftene på hjelpesidene vises i en liste. Du kan enten dobbeltklikke på en oppføring eller merke den og trykke på Vis for å åpne en bestemt side i hjelpen.

Kryss av for Søk bare i overskrifter for å begrense søket til bare dokumentoverskrifter.

Kryss av for Bare hele ord for å utføre et nøyaktig søk. Hvis du har krysset av for dette alternativet, vil ikke ufullstendige ord bli funnet. Ikke kryss av her hvis du vil at søkeordet du søker etter også kan være en del av et lengre ord.

Du kan skrive inn en hvilken som helst kombinasjon av søkeord, med mellomrom mellom hvert ord. Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Tipsikon

Søk etter stikkorde og søk i hele teksten gjelder alltid det valgte LibreOffice-programmet. Velg programmet du vil vise hjelpen for, i listeboksen øverst til venstre i hjelpvinduet.


Supporter oss!