Ikoner i dokumentasjonen

Ikoner i dokumentasjonen

Det er tre ulike ikoner som blir brukt til å henvise til nyttig informasjon.

Advarselsikon

«Viktig»-ikonet peker på viktig informasjon om data- og systemsikkerhet.


Merknadsikon

«Merk»-ikonet viser til ekstra informasjon, som for eksempel alternative måter du kan løse et problem på.


Tipsikon

«Tips»-ikonet gir deg ulike tips for effektivt arbeid i programmet.


Supporter oss!