Hurtigtaster i databaser

Dette er en liste over hurtigtaster som er tilgjengelig i databaser.

De generelle hurtigtastene i LibreOffice gjelder også her.

Merknadsikon

Noen av hurtigtastene kan være tildelt bestemte funksjoner i skrivebordsmiljøet du bruker. Da vil disse tastene kanskje ikke fungere som forventet i LibreOffice. Du kan løse dette problemet ved å velge andre hurtigtaster, enten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur, eller i skrivebordsmiljøet.


Hurtigtaster for databaser

I spørringsutforming

Hurtigtaster

Effekt

F6

Bytte mellom områder i spørringsutforming.

Delete

Sletter en tabell fra spørringsutforminga.

Tab

Velger tilkoblingslinjen.

Shift + F10

Åpner sprettoppmenyen.

F4

Vis en forhåndsvisning

F5

Kjør spørring

F7

Legg til en tabell eller spørring


Kontrollegenskaper-vindu

Hurtigtaster

Effekt

+ pil ned

Åpner kombinasjonsboksen.

+ pil opp

Lukker kombinasjonsboksen.

Shift + Enter

Setter inn en ny linje.

Pil opp

Plasserer markøren i den forrige linjen.

Pil ned

Plasserer markøren i den neste linjen.

Enter

Fullfører skrivinga i feltet og plasserer skrivemerket i neste tekstfelt.

+F6

Setter fokuset (hvis ikke i utformingstilstand) til første kontroll. Dette er den første vist i Skjemanavigatoren.


Snarveier for oppretting av dialogvinduer i Basic.

Hurtigtaster

Effekt

+ Page Up

Veksler mellom faner.

+ Page Down

Veksler mellom faner.

F6

Veksler mellom vinduer.

Tab

Valg av kontrollfeltene.

Shift + Tab

Valg av kontrollfeltene i motsatt retning.

+ Enter

Setter inn den valgte kontrollen.

Piltast

+ Home

Flytter den valgte kontrollen i steg på 1 mm i den respektive retningen. I pekeredigeringstilstand, forandres størrelsen i den valgte kontrollen.

+ Tabulator

I pekeredigeringstilstand, veksler til neste alias.

Shift + + Tab

I pekeredigeringstilstand, veksler til forrige alias.

Escape

Forlater det gjeldende valget.


Velge rader og kolonner i en Database Tabell (åpnes med +Shift+F4 tastene

Hurtigtaster

Effekt

Mellomrom

Slår merking av rad på eller av, unntatt når raden er i redigeringstilstand.

+ Mellomrom

Slår på/av valg av rad

Shift + Mellomrom

Velger gjeldende kolonne

+ Page Up

Flytter pekeren til den første raden

+ Page Down

Flytter pekeren til den siste raden


Supporter oss!