Stjerner

Åpner verktøylinjen for stjerner som kan settes inn som bilder i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Ikon stjerner

Stjerner


Trykk på en knapp på stjerneverktøylinjen og dra i dokumentet for å tegne formen.

Merknadsikon

Noen former har et eget håndtak du kan dra i for å endre egenskapene til forma. Musepekeren vises som en hånd over denne typen håndtak.


Supporter oss!