Dialogen for spørre egenskaper

In the Query Properties dialog you can set two properties of the SQL Query, i.e. whether to return distinct values, and whether to limit the result set.

For å bruke denne funksjonen …

I Designvinduet for spørringer, velger du Rediger - Spøringsutforming.


Unike verdier

Utvider «select»-uttrykket i SQL-spørringen i den gjeldende kolonnen med DISTINCT-parameteret. Resultatet er at like verdier vises kun en gong, sjelv om de er lista flere ganger.

Grense

Adds a Limit to set the maximum number of records to return.

Supporter oss!